เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กลุ่มลูกค้าของเราจะมี ประเภท คือ ลูกค้าปลีก และ ลูกค้าส่ง(ร้านโทรศัพท์)

ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดราคาสินค้าตามที่ขึ้นอยู่หน้าเว็บได้เลยค่ะ โดยจะมีเงื่อนไขต่างๆตามด้านล่างค่ะ

*** สินค้าส่วนใหญ่มาจากจีน 90% หากสินค้าถึงมือลูกค้าแล้วไม่ตรงตามสเปกสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ห้ามลูกค้าประกอบหรือเทสใดๆทั้งสิ้น ให้ทำการตีคืนสินค้านั้นทันทีค่ะ  หากประกอบหรือเทสแล้วถือว่ายอมรับในตัวสินค้านั้นค่ะ ***


การรับประกันสินค้าจะแบ่งออกเป็น ลูกค้าปลีก และ ลูกค้าส่ง(ร้านโทรศัพท์)

กรณีลูกค้าปลีกยอดสั่งซื้อน้อยกว่า 1500 บาท/เดือน

..:::   เงื่อนไขการรับประกันหน้าจอ LCD , ทัสกรีนและสายแพร  :::...

1. สินค้าที่เป็นซ๊อกเก็ตกดลงบอร์ด หรือ แบบเสียบลงบอร์ดจะรับประกันเพียงแค่เทส ก่อนที่จะประกอบลงกับตัวเครื่อง หากมีปัญหาสามารถส่งเคลมได้โดยที่สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง ไม่พับ,ไม่แตก,ไม่หัก,ไม่งอ รวมถึงไม่ได้ดึงหรือลอกสติ๊กเกอร์ใดๆออก โดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเคลมทั้งหมด( หน้าจอที่ต้องบัดกรีลงตะกั่วจะไม่มีรับประกัน ) 
2. ในกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน เมื่อของเคลมถึงแล้วทางเราจะทำการตรวจสอบแล้วส่งคืนให้ตามเงื่อนไขการรับประกัน

3. กรณีสั่งสินค้าผิดต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือต้องการคืนสินค้าเป็นเงิน สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข (คิดจากราคาปัจจุบัน)  ถ้าไม่เกิน 7 วันเปลี่ยนหรือคืนได้เต็มจำนวน // หลังจาก 7 วันจะหัก 30% ของราคาสินค้า // เกิน 1 เดือนจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

ข้อควรระวัง ::: การใส่หน้าจอ LCD ให้ ระมัดระวังมุมทั้งด้านในและด้านนอก ของหน้าจอแตกด้วยในกรณีสินค้าที่ต้องพิมพ์หรือสัมผัส ให้เทสการสัมผัสทุกจุด รวมถึงเทสการพิมพ์ตัวอักษรให้ดีก่อน หากสินค้ามีราคาแพงควรเทสทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนที่จะประกอบลงเครื่อง


 
..:::  เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่  :::...

1. แบตเตอรี่ทุกรุ่น  จะรับประกัน 1 เดือนนับตั้งแต่วันซื้อจากทางร้าน ยกเว้นแบตเตอรี่จีนจะไม่มีการรับประกัน

2. ในกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ โดยที่สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง ไม่พับ,ไม่แตก,ไม่หัก,ไม่งอ รวมถึงไม่ได้ดึงหรือลอกสติ๊กเกอร์ใดๆออก โดยลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเคลมทั้งหมด
3. กรณีสั่งสินค้าผิดต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือต้องการคืนสินค้าเป็นเงิน สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข (คิดจากราคาปัจจุบัน)  ถ้าไม่เกิน 7 วันเปลี่ยนหรือคืนได้เต็มจำนวน // หลังจาก 7 วันจะหัก 30% ของราคาสินค้า // เกิน 1 เดือนจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน  

 

...::: สินค้าที่ไม่มีการรับประกัน   :::...

1. แบตเตอรี่จีนทุกชนิด ไม่มีการรับประกัน กรุณานำเครื่องหรือตัวแบตมาเทียบ

2. ทัชสกรีนจีนทุกชนิด ไม่มีประกัน สามารถนำเครื่องมาลองที่ร้านได้ 
3ไมค์ , กระดิ่ง , ลำโพง , ไอซี , สวิทซ์ ต่างๆ ไม่มีการรับประกัน แต่สามารถวัดสินค้าก่อนได้ หากนำ สินค้าออกจากร้านไปแล้วจะถือว่าไม่มีประกันทุกกรณี 
4กรอบใส , ซิลิโคน , ฟิลม์กันรอย , ซองต่างๆ ไม่รับเปลื่ยนหรือคืน ลูกค้าสามารถเช็คตำหนิ ข้อผิดพลาดของสินค้าได้ก่อนซื้อสินค้า

 

 

กรณีลูกค้าส่ง(ร้านโทรศัพท์)

..:::   เงื่อนไขการรับประกันหน้าจอ LCD , ทัสกรีนและสายแพร  :::...

1. สินค้าที่เป็นซ๊อกเก็ตกดลงบอร์ด หรือ แบบเสียบลงบอร์ดจะรับประกันเพียงแค่เทส ก่อนที่จะประกอบลงกับตัวเครื่อง หากมีปัญหาสามารถส่งเคลมได้โดยที่สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง ไม่พับ,ไม่แตก,ไม่หัก,ไม่งอ รวมถึงไม่ได้ดึงหรือลอกสติ๊กเกอร์ใดๆออก (โดยมีระยะเวลารอลูกค้ามาเปลี่ยนนาน 60 วันนับจากวันที่ซื้อจากทางร้าน)( หน้าจอที่ต้องบัดกรีลงตะกั่วจะไม่มีรับประกัน ) 
2. ในกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน เมื่อของเคลมถึงแล้วทางเราจะทำการตรวจสอบแล้วส่งคืนให้ตามเงื่อนไขการรับประกัน

3. กรณีสั่งสินค้าผิดต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือต้องการคืนสินค้าเป็นเงิน สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข (คิดจากราคาปัจจุบัน)  ถ้าไม่เกิน 7 วันเปลี่ยนหรือคืนได้เต็มจำนวน // หลังจาก 7 วันจะหัก 20% ของราคาสินค้า // เกิน 1 เดือนจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

ข้อควรระวัง ::: การใส่หน้าจอ LCD ให้ ระมัดระวังมุมทั้งด้านในและด้านนอก ของหน้าจอแตกด้วยในกรณีสินค้าที่ต้องพิมพ์หรือสัมผัส ให้เทสการสัมผัสทุกจุด รวมถึงเทสการพิมพ์ตัวอักษรให้ดีก่อน หากสินค้ามีราคาแพงควรเทสทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนที่จะประกอบลงเครื่อง


 
..:::  เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่  :::...

1. แบตเตอรี่ทุกรุ่น  จะรับประกัน 3 เดือนนับตั้งแต่วันซื้อจากทางร้าน ยกเว้นแบตเตอรี่จีนจะไม่มีการรับประกัน

2. ในกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถส่งเคลมได้ โดยที่สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่าง ไม่พับ,ไม่แตก,ไม่หัก,ไม่งอ รวมถึงไม่ได้ดึงหรือลอกสติ๊กเกอร์ใดๆออก 
3. กรณีสั่งสินค้าผิดต้องการเปลี่ยนสินค้า หรือต้องการคืนสินค้าเป็นเงิน สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไข (คิดจากราคาปัจจุบัน)  ถ้าไม่เกิน 7 วันเปลี่ยนหรือคืนได้เต็มจำนวน // หลังจาก 7 วันจะหัก 20% ของราคาสินค้า // เกิน 1 เดือนจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืน โดยสินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน  

 

...::: สินค้าที่ไม่มีการรับประกัน   :::...

1. แบตเตอรี่จีนทุกชนิด ไม่มีการรับประกัน กรุณานำเครื่องหรือตัวแบตมาเทียบ

2. ทัชสกรีนจีนทุกชนิด ไม่มีประกัน สามารถนำเครื่องมาลองที่ร้านได้ 
3ไมค์ , กระดิ่ง , ลำโพง , ไอซี , สวิทซ์ ต่างๆ ไม่มีการรับประกัน แต่สามารถวัดสินค้าก่อนได้ หากนำ สินค้าออกจากร้านไปแล้วจะถือว่าไม่มีประกันทุกกรณี 
4กรอบใส , ซิลิโคน , ฟิลม์กันรอย